Doprava nad 2000 Kč zdarma košík: 0 položek za 0 Kč

HRAČKY A HRY PRO DĚTI Hračkotéka

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu www.hrackoteka.cz (dále jen “Internetový obchod”) je Hračkotéka s.r.o., IČO: 03493288, DIČ: CZ03493288, sídlem Korunní 1773/117, Praha 3 - Vinohrady, 130 00, (dále jen “Provozovatel”).

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré vztahy vzniklé mezi Provozovatelem a jinou osobou prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen “ Zákazník”). Tyto obchodní podmínky jsou pro Provozovatele a Zákazníka závazné, není-li ve smluvě uvedeno výslovně něco jiného. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1. Objednávka

1.1 Objednávka musí být učiněna osobou starší 18let.

1.2 Objednávka se činí elektronicky, vyplněním veškerých formulářem předepsaných údajů a jejím odesláním Provozovateli. Objednávka obsahující veškeré předepsané údaje se považuje za návrh kupní smlouvy. Neobsahuje-li objednávka veškeré formulářem předepsané údaje, Provozovatel k ní nepřihlíží a není jí nijak vázán.

1.3 Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s obchodními podmínkami Internetového obchodu.

1.4 Po obdržení objednávky je zákazníkovi zasláno její potvrzení. Kupní smlouva vzniká mezi Provozovatelem a Zákazníkem v okamžiku potvrzení objednávky Provozovatelem.

2. Platba zboží

Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu zboží:

(i) bankovním převodem na účet č. 2900680602/2010 nebo

(ii) na dobírku (při dodání pošta od Zákazníka vybere Provozovatelem stanovenou peněžní částku).

(iii) hotově při osobním vyzvednutí v obchodě Hračkotéka (Školská 34, Praha 1)

V případě platby bankovním převodem bude zboží Zákazníkovi odesláno v souladu s těmito Obchodními podmínkami teprve poté, co bude příslušná částka připsána na bankovní účet Provozovatele.

3. Dodání zboží a dodací podmínky

3.1 Dodání zboží Zákazníkovi se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě Zákazníkovi.

3.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy je zboží předáno Provozovatelem prvnímu dopravci k jeho přepravě Zákazníkovi. Zákazník je tak povinen před převzetím zboží od dopravce (i) zásilku zkontrolovat, (ii) zkontrolovat neporušenost obalů a (iii) při jakékoliv pochybnosti uplatnit případné nároky přímo u dopravce. Převzetím zásilky Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3.3 Je-li zboží skladem, bude doručeno Zákazníkovi do 5ti pracovních dnů.

3.4 S ohledem na neustálý pohyb zboží nelze vyloučit, že některá položka se v okamžiku odeslání objednávky zobrazuje jako aktuálně dostupná, ale v okamžiku reálného vyřizování objednávky může být zboží již prodáno. O této skutečnosti bude Zákazník Provozovatelem informován.

3.5 Poštovné a balné činí:

při objednávce nad 2000,-

ZDARMA

Česká pošta, cenný balík, platba převodem

100,- Kč

Česká pošta, cenný balík, na dobírku

130,- Kč

Česká pošta, balík do ruky, platba převodem

150,- Kč

Česká pošta, balík do ruky na dobírku

180,- Kč

DPD platba převodem

120,- Kč

DPD platba na dobírku

150,- Kč

4. Storno objednávky Zákazníkem

4.1 Zákazník je oprávněn odeslanou objednávku zrušit, a to prostřednictvím Internetového obchodu.

4.2 Zrušení objednávky bez náhrady nákladů na přepravu je možné pouze tehdy, pokud ještě zásilka s objednaným zbožím nebyla odeslána.

5. Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy

5.1 Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

5.2 V případě, že se Zákazník rozhodne od smlouvy odstoupit, je povinen projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy Provozovateli doručit ve výše uvedené lhůtě. Současně je Zákazník povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat bezodkladně zpět Provozovateli (adresa: Barbora Vignerová, Korunní 117, Praha 3, 130 00). Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie daňového dokladu a údaje, kam mají být zaslány vrácené peníze.

5.3 Po obdržení vráceného zboží, Provozovatel vrátí Zákazníkovi zaplacené finanční částky, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů. Provozovatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vrací se pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a dobírkovné. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

6. Záruka / reklamace

6.1 Provozovatel odpovídá za vady zboží, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.

6.2 Záruční doba je zákonem stanovena na 2 roky. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

6.3 Provozovatel je povinen reklamaci včetně odstranění vad vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

6.4 Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím zboží a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.5 Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od Zákazníka nese Zákazník. Zákazník také odpovídá za nechtěné zboží až do doby přijetí vrácené zásilky zpět Provozovatelem. Zákazník je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky.

6.6 Adresa pro zasílání reklamací je: Barbora Vignerová, Korunní 117, Praha 3, 130 00

6.7 Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace jsou zejména následující:

- zboží je navráceno Provozovateli včetně originálu daňového dokladu potvrzujícího koupi v Internetovém obchodě.

- zboží je navráceno Provozovateli spolu s písemným oznámením vad a spolu se sdělením, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu Zákazník uplatňuje.

7. Ochrana osobních údajů

Internetový obchod chrání soukromí svých zákazníků Poskytnuté osobní údaje jako je jméno, emailová adresa apod. využíváme pouze za účelem vyřizování objednávek. Osobní údaje nejsou dále zpracovávány, jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.

V Praze 17.2. 2015